Ana Sayfa İletişim Site Haritası
Bölümümüz Akademik Kadro Eğitim Hasta Eğitimi Linkler
Ana Sayfa » Bölümümüz 0

Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2000 yılı başından itibaren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda hizmet vermektedir. İmmunoloji bilim dalı başkanlığını Prof. Dr. S.Şebnem Kılıç yürütmektedir. Bu poliklinikte sık tekrarlayan ve  ateşli hastalık geçiren, kalıtımsal bağışıklık sistem yetersizliği olan hastalar tetkik edilerek tedavileri yapılmaktadır. Tekrarlayan üst yada alt solunum yolu enfeksiyonu, aftöz stomatit (ağız içinde yara), menenjit, sepsis (kana mikrop karışması), orta kulak iltihabı yada  ishal geçiren hastalar bağışıklık sistem hastalığı yönünden incelenmektedir. Ayrıca tekrarlayan bebek ölümleri olan ya da akraba evliliği aileleri,  bağışıklık sistem yetersizliği hakkında bilgilendirmek bu konuda genetik danışma vermektir. Daha önce bağışıklık sistem hastalığı saptanan ailelerde, aileler yeni bebek sahibi olmaya karar verdiklerinde  anne karnındaki bebeğin hasta olup olmadığı konusunda gerekli tetkikler yapılarak aile bilgilendirilmekte ve bu konuda gebeliğin devamına karar verilmektedir. Akraba evliliği kalıtımsal bağışıklık sistemi hastalıklarına yol açabileceğinden aileleri bu konuda bilinçlendirmek ve akraba evliliğinin azalmasını sağlamak polkliniğimizin amaşlarındandır. Çocuk immunoloji polikliniğine yılda yaklaşık 2500-3000 hasta başvurmakta ve bu hastaların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Copyright © U.Ü.T.F Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İmmünoloji Bilim Dalı 2008-2009 Tasarım: Dr. A. Serkan ŞENTÜRK