PERİYODİK ATEŞ SENDROMLARI

 

 

Son 6 ayda, en az 3 atak, ataklar arası en az 10 gün aranın olduğu tekrarlayan enfeksiyonların dışlanabildiği otoantikorların negatif olduğu genetik geçişi olabilen hastalıklar grubudur. Hastaların birçoğunda semptomlar 10 yaşına kadar başlar. Fakat birçoğu çocukluk yaşında başladığı halde uzun yıllar içerisinde kesin tanısı konulamadığı için erişkin yaşta doğru tanı alırlar. Klinik muayenede ateşli ataklardaki bulgular yanında, ateşsiz dönemlerde normal bir muayenenin olduğu görülmelidir. Periyodik ateş sendromu kavramı içinde klinik ve genetik yönleri ile tanımlanmış 6 sendrom bulunmaktadır.